Zwroty i reklamacje

1. Zwroty


1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.Towar nie może nosić śladów użytkowania, obowiązkowym jest dołączenie paragonu, etykiety oraz informacji o odstąpieniu od umowy( formularz odstąpienia od umowy). W niniejszej informacji należy podać nr zamówienia oraz nr konta do zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.


2. Wyjątki od zwrotów


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy zawartej w wyniku sprzedaży produktu nieprefabrykowanego (wszystkie zakładki produktowe za wyjątkiem “Dostępne od ręki"). Tutaj zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


2.1 W związku z powyższą ustawą rzeczy posiadające status DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE nie podlegają zwrotowi. Odzież i akcesoria posiadające ten status szyte są po zamówieniu przez klienta, po wybraniu przez niego odpowiedniego rozmiaru oraz wykończenia produktu.


2.2 W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

3. Reklamacja


1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji po wcześniejszym przesłaniu formularza reklamacji znajdującego się na stronie Sklepu. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany w stanie kompletnym ,czystym.

Zwracane produkty należy przesłać na adres:
Kiecka & Dres Natalia Boch
ul. Bordowa 28
65-128 Zielona Góra

3. Różnice w wyglądzie towaru, szczególnie różnice w odcieniach a fotografia prezentowanego towaru wynikające z właściwości urządzenia klienta (ustawienia monitora, wyświetlacza itp.) nie będą uznawane jako niezgodność towaru z produktem oferowanym w sklepie.
4. Zgodnie z prawem reklamacji nie podlegają produkty, w których uszkodzenia wynikają ze zwykłego użytkowania towaru, posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania, a także wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz nieprawidłowym dbaniem o produkt (niestosowanie się do instrukcji prania zawartej na metce). Reklamacji nie podlega produkt niepasujący pod kątem złego doboru rozmiaru, do którego szczegółowe wymiary zawarte są w tabeli wymiarów każdego produktu.
5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki.
6. W przypadku uznania REKLAMACJI Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki równy wartości najtańszej formy dostawy dostępnej w sklepie.
7. Przesylki wysyłane do paczkomatów nie będą odbierane.

To Top