OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ochrona informacji dotyczących Klientów jest sprawą najwyższej wagi, w związku z tym Kiecka & Dres dokłada najwyższych starań, aby wszelkie dane osobowe przy składaniu/realizacji Zamówienia były odpowiednio zabezpieczone. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Kiecka & Dres danych osobowych Klientów oraz wskazuje przysługujące Klientom prawa i obowiązki Administratora danych.

2. Administratorem danych osobowych jest Kiecka & Dres z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bordowa 28, NIP: 5981605081, REGON: 389854930.

3. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Kiecka & Dres realizacji Zamówienia dokonanego przez Klienta drogą elektroniczną, a w szczególności złożenia Zamówienia, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia przedmiotu Zamówienia, korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień (np. odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji, rękojmi itp.) i innych czynności, które zwykle występują przy tego typu sprzedaży, a także po jej dokonaniu.

4. Kiecka & Dres przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla realizacji Zamówienia:
a) imię i nazwisko;
b) adres dostawy;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail.

Niniejsze dane mogą zostać uzupełnione o PESEL lub NIP w przypadku żądania faktury oraz o nr rachunku bankowego w przypadku konieczności dokonania zwrotu należności.

5. Wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera oraz SMS-a oznacza, że adres e-mail oraz numer telefonu Klienta będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Kiecka & Dres. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej zakładki znajdujące się w wysłanym newsletterz.

6. Newsletter -usługa polegająca na promowaniu działalności Administratora oraz działalności podmiotów trzecich, w ramach której są wykonywane czynności marketingowe. Osoba zamawiająca usługę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Kiecka & Dres drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, w związku z wykonania tejże usługi.

7. Podanie danych, o których mowa w niniejszym tekście jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych opcjonalnych korzyści. Złożenie zamówienia stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży lub odpowiednio innej w zależności od rodzaju świadczonej w danej chwili usługi.

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego tekst jest powszechnie dostępny w języku polskim na stronie internetowej o adresie:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/ALL/?uri=celex:32016R0679.

9.Kiecka & Dres może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Kiecka & Dres, w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia to jest w szczególności w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Kiecka & Dres (ostatnie dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych).

10. Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi powyżej nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe nie będą podlegały sprzedaży na rzecz podmiotów trzecich. Dane osobowe mogą być udostępnione zgodnie z obowiązującymi procedurami w szczególności na wezwanie organów śledczych lub organów wymiaru sprawiedliwości, lub innego uprawnionego organu, lub na pisemny wniosek Klienta, którego dane dotyczą dla celów postępowania prowadzonego przez któryś ze wskazanych organów.

11. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że wystąpi o to uprawniony na mocy odpowiednich przepisów organ śledczy lub organ wymiaru sprawiedliwości.

12. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (kopia danych w możliwym do odczytania formacie) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora, lub Inspektora Danych Osobowych.

13. Klient ma prawo do pozyskania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, lub uaktualnienia przechowywanych o nim informacji. Prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku zrealizowanego zamówienia dane osobowe Klienta mogą być jednak przechowywane do celów księgowych i dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji dotyczących rzeczy sprzedanych.

14. Dane klienta nie będą usunięte w następujących przypadkach:
- Klient ma niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
- Klient posiada otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
- jeżeli Klient korzystał z usług sklepu internetowego Kiecka & Dres w sposób, co do którego zachodzi podejrzenie przestępnego działania lub wykorzystywania serwisu internetowego dla celów niezgodnych z prawem w tym w szczególności w zakresie nieuczciwej konkurencji, naruszania praw osób trzecich
- jeżeli Klient posiada nieuregulowany dług w stosunku Kiecka & Dres związany z internetową sprzedażą towarów.

15. Pliki cookies-Serwis używa plików „cookies". Cookies są plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies Klient może samodzielnie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. W celu dokonywania operacji na plikach cookies należy zapoznać się z instrukcją używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

16. Dane przekazane przez Klienta są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, utratą i zniszczeniem.

To Top